Activitati Specifice

 • analiza financiar contabila
 • analiza juridica, actiuni in justitie
 • inventariere, sigilare, paza
 • valorificarea stocurilor
 • evaluare
 • elaborare plan de reorganizare
 • publicitate
 • organizare licitatii
 • contabilitate lichidarii
 • intocmire documentatii tehnice

Puncte Tari

 • profesionalism si credibilitate
 • seriozitate si rapiditate
 • colaborare cu creditorii si
  protejarea drepturilor acestora
 • implicarea active a creditorilor in procesul de lichidare
 • grija fata de bunurile debitorilor
 • transparenta tranzactiilor
 • monitorizarea conflictelor intre conducere si salariati

Anunturi


         BĂLESCU & ASOCIAȚII SPRL, cu sediul social în Buzău, str. Unirii, bl. 19F, ap. 3, jud. Buzău – telefon/fax: 0338401365/0238710565, e-mail: buzau@balescusiasociatii.com, desemnat lichidator judiciar prin Sentinţa nr. 70 din data de 25.05.2020 în dosarul nr. 3833/114/2013 aflat pe rolul Tribunalului Buzău al societății COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG SRL - în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Poşta Câlnău, Camera 9, Clădirea C9, jud. Buzău, având CUI 23553972, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/427/2008, anunță:

     - selectarea ofertelor experților în cadastru și intabulare pentru terenurile în suprafață de 84 ha situate în localitățile Poarta Albă, Murfatlar și Valu lui Traian din județul Constanța din patrimoniul debitoarei COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG SRL în vederea întocmirii lucrărilor de cadastru și intabulare la O.C.P.I..

        Ofertele experților în cadastru și intabulare pot fi depuse până la data de 24.06.2021 inclusiv, ora 24.00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Buzău, Str. Unirii, bl. 19F, ap. 3, parter, jud. Buzău / fax: 0238710565 / web-site: www.balescusiasociatii.com / e-mail: buzau@balescusiasociatii.com, relatii@balescusiasociatii.com

       Ofertele trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: preț, termen de execuție și copie după autorizație A.N.C.P.I. valabilă astfel: pentru persoane fizice categoria A, B, C sau D, iar pentru persoane juridice clasa 1, 2 sau 3.

       Ofertele prezentate până la data de 24.06.2021 inclusiv, ora 24.00, care nu îndeplinesc cerințele solicitate nu vor fi supuse spre aprobare Comitetului Creditorilor.

       Aprobarea ofertei selectate se va efectua de către creditorii societății debitoare, în cadrul unei adunării a comitetului creditorului care va fi convocată de lichidatorul judiciar urmând ca ofertantul desemnat să fie anunțat de către lichidatorul judiciar.

        Informații suplimentare tel. 0338401365, 0766311427, e-mail: buzau@balescusiasociatii.com, relatii@balescusiasociatii.com.