Activitati Specifice

 • analiza financiar contabila
 • analiza juridica, actiuni in justitie
 • inventariere, sigilare, paza
 • valorificarea stocurilor
 • evaluare
 • elaborare plan de reorganizare
 • publicitate
 • organizare licitatii
 • contabilitate lichidarii
 • intocmire documentatii tehnice

Puncte Tari

 • profesionalism si credibilitate
 • seriozitate si rapiditate
 • colaborare cu creditorii si
  protejarea drepturilor acestora
 • implicarea active a creditorilor in procesul de lichidare
 • grija fata de bunurile debitorilor
 • transparenta tranzactiilor
 • monitorizarea conflictelor intre conducere si salariati

Anunturi


               BALESCU & ASOCIATII IPURL desemnata lichidator judiciar al IFN TOP LEASING SA, societate in faliment, in bankruptcy, en faillite, conform dosar nr. 1252/105/2013 al Tribunalului Prahova, organizeaza licitatii publice cu strigare in datele: 21.09.2016, 05.10.2016, 19.10.2016 si 02.11.2016, ora 14.00, la sediul social al lichidatorului judiciar din Buzau, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 3 parter, jud. Buzau pentru vanzarea bunului imobil din patrimoniul debitoarei astfel:

           I. Proprietate imobiliara rezidentiala, Sutila totala= 426,43 mp, inscrisa in CF 22736, nr. cad. 6345, situata in Bucuresti, str. Luigi Galvani, nr. 15, sector 2: 1.763.800,00 lei, astfel:

          - Teren, in suprafata de 294,01 mp;

          - Constructie cu regim de inaltime S+P+1E+M, in Sconstruita= 118,00 mp si Sutila=390,17 mp.

            Valoarea de vanzare a bunului imobil nu include TVA si va fi valorificat conform prevederilor fiscale. 

            Ofertele de achizitionare a bunului imobil se pot depune la sediul lichidatorului judiciar.

             Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar si la telefon 0338401365, 0722591846.

    BALESCU & ASOCIATII IPURL cu sediul in loc. Buzau, Str. Unirii, bl. 19F, ap. 2, parter, jud. Buzau – telefon/fax: 0338401365/0238710565, mobil - 0743302559/0722591846, e-mail: office@balescusiasociatii.com, in calitate de lichidator judiciar al SPOT SRL, sediul in comuna Topliceni, sat Dedulesti, jud. Buzau, CIF 1193791, numar de inregistrare la Registrul Comertului: J10/652/1991, societate in faliment conf. Legii 85/2006 - privind procedura insolventei, care face obiectul dosarului nr. 7499/114/2011, aflat pe rolul Tribunalului Buzau, anunta vanzarea directa a urmatoarelor bunuri imobile din patrimoniul debitoarei:

a. imobil situat in comuna Podgoria, jud. Buzau, alcatuit din teren arabil in suprafa■a de 2.973,67 si platforma dale in suprafata de aprox. 390 mp - la pretul de 98.700,00 lei, exclusiv TVA, conform raportului de evaluare;

b. I) Complex comercial + birouri + anexe, amplasat in Rm. Sarat, str. Eroilor, nr. 53, jud. Buzau – la pretul de 2.271.000,00 lei, exclusiv TVA;

    II) Spatiu de birouri (C2 – 4028) + Depozit (C1 – 4028), amplasat in str. Puiesti, nr. 4, Rm. Sarat, jud. Buzau – la pretul de 199.100,00 lei, exclusiv TVA;

    III) Hala productie amplasata in str. Capitan Rosca Nicolae, Rm. Sarat, jud. Buzau, in suprafata desfasurata de 666,25 mp - la pretul de 397.000,00 lei, exclusiv TVA;

    IV) Spatiu comercial amplasat in sat Dedulesti, UAT Topliceni, jud. Buzau, in suprafata desfasurata de 299 mp si terenul aferent in suprafata de 500 mp Buzau – la pretul de 222.000,00 lei, exclusiv TVA;

    V) Spatiu comercial amplasat in oras Patarlagele, Tarlaua 32, jud. Buzau – la pretul de 283.000,00 lei, exclusiv TVA, conform raportului de evaluare.

    Pretul de pornire in vederea formularii oricarei oferte de achizitionare este cel corespunzator din raportul de evaluare a bunurilor imobile, prezentat in anunt.

    Cumparatorii interesati pot depune ofertele de achizitionare a bunurilor imobile la sediul lichidatorului judiciar din loc. Buzau, Str. Unirii, bl. 19F, ap. 2, parter, jud. Buzau.

    Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidator judiciar BALESCU & ASOCIATII IPURL, cu sediul in loc. Buzau, Str. Unirii, bl. 19F, ap. 2, parter, jud. Buzau – telefon/fax 0338401365/0238710565, mobil-0743302559/0722591846, e-mail: office@balescusiasociatii.com.

      BALESCU & ASOCIATII IPURL, cu sediul social in Buzau, str. Unirii, bl. 19F, ap. 3, jud. Buzau, desemnata lichidator judiciar al AMBIENT EXPERT SRL, sediul in Buzau, str. Bazalt, nr. 15 A, jud. Buzau, CIF 17448239, numar de inregistrare la Registrul Comertului: J10/455/2005, societate in faliment conform Legii 85/2006 - privind procedura insolventei, care face obiectul dosarului nr. 6999/114/2011, aflat pe rolul Tribunalului Buzãu, anunta: valorificarea urmatoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei prin negociere directa, cu strangere de oferte, astfel:

     - Materii prime si materiale: 1.295,00 lei;

     - Constructie C1 - magazie 9 mp, situata in Buzau, str. Bazalt, nr. 15 A, jud. Buzau: 2.536,10 lei;

     - Teren 1500 mp, situat in Buzau, str. Bazalt, nr. 15 A, jud. Buzau: 152.338,90 lei.

     Valorile de vanzare a bunurilor mentionate nu includ TVA.

     Imobilele vor fi valorificate individual.

     Ofertele pot fi inregistrate pana la data de 28.12.2016, inclusiv.

     Orice cumparator interesat poate inregistra o oferta in scris, in original, la sediul lichidatorului judiciar. Ofertele, care se pot transmite si cu posta, se inregistreaza la registratura lichidatorului judiciar si trebuie sa cuprinda obligatoriu datele de identificare ale ofertantului, numar de telefon, bunurile ofertate, cat si suma oferita.

     Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar si la telefon 0338401365, 0743302559, 0722591846.

               BALESCU & ASOCIATII IPURL Buzau desemnata lichidator judiciar al SOFROM PARQUET SRL, societate in faliment, in bankruptcy, en faillite, conform dosar nr. 3942/114/2011 al Tribunalului Buzau, organizeaza licitatii publice cu strigare in datele: 26.10.2016, 02.11.2016, 09.11.2016, 16.11.2016, 23.11.2016, 30.11.2016, 07.12.2016, 14.12.2016, 21.12.2016, 28.12.2016, 04.01.2017, 11.01.2017, 18.01.2017, 25.01.2017 si 01.02.2017, ora 14.30, la sediul social al lichidatorului judiciar din Buzau, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 3 parter, jud. Buzau pentru vanzarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei astfel:

             1.1. Sistem de avertizare incendii: 105,00 lei;

             1.2. Calculator: 0,70 lei;

             1.3. Masina de fabricat parchet: 11.550,00 lei;

             1.4. Sistem de control uscator: 350,00 lei;

             1.5. Mobilier Dresing: 315,00 lei

             1.6. Mobilier Dresing: 175,00 lei;

            Valorile de vanzare a bunurilor mobile mentionate nu includ TVA.      

            Bunurile vor fi valorificate individual.

           Documentele necesare inscrierii la licitatie se vor depune la sediul lichidatorului judiciar cu o zi inainte de data licitatiei.

          Achitarea garantiei si taxei de inscriere se va face prin virament in contul debitoarei (RO05BUCU333592322511RO02, deschis la Alpha Bank Buzau), prin numerar la casieria debitoarei, respectiv la sediul lichidatorului judiciar, cu o zi inainte de data licitatiei.

          Regulamentul de vanzare nr. 2 a bunurilor mobile este postat pe site-ul lichidatorului judiciar www.balescusiasociatii.com la rubrica ”anunturi si licitatii” si poate fi gasit la sediul social al lichidatorului judiciar in format de hartie.

          Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar si la telefon 0338401365, 0722591846.

´╗┐